אודות

אימקם הנה עמותה עצמאית אשר נתמכת אך ורק על דמי החבר המשולמים ע"י החברים ופועלת לפי חוק העמותות ועומדת בכל דרישות החוק.

חברי העמותה, מהנדסי מיזוג אוויר וקירור ומשתתפים קבועים בה הנם אנשי המקצוע העוסקים במיזוג אוויר וקירור.

החברים באים מכל מגזרי המשק: מתכננים, יועצים, קבלנים למערכות קירור ומיזוג אוויר, מפקחים, נותני שירות למערכות ויזמים שונים.

ASHRAE

אימקם מהווה את הסניף הישראלי של ASHRAE – American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers.

ASHRAE הנו ארגון בינלאומי המוכר בכל העולם כקובע את התקנים בכל הנוגע למערכות קירור ומיזוג אוויר. ארגון זה קשור בצורה מסודרת עם ארגוני התקינה הבינלאומיים ISO ו – IEC וכל גוף מסתמך על משנהו.

אנו כסניף הישראלי משתתפים בכנסים הבינלאומיים אשר ASHRAE מארגנים פעמיים בשנים וכן משתתפים גם בועדות התקינה של הארגון.

כל חברי אימקם מקבלים אוטומטית אישור לרישום בארגון ASHRAE.

שיתוף פעולה עם ארגונים שונים
אימקם מקושר לכל הארגונים ההנדסיים בארץ ואשר חבריהם משתתפים בפעילות אימקם: בראש וראשונה ארגון אקמא – ארגון קבלני מיזוג אוויר וקירור. כל פעילויות אימקם נעשות במשותף עם ארגון אקמא וחברי אקמא הנם חברים מלאים באימקם.

אימקם מקושר היטב עם מכון התקנים הישראלי וחברי אימקם משמשים כחברים בועדות התקינה השונות אשר קשורות ישירות או באופן עקיף בנושאי מיזוג אוויר.

כמו כן ישנו קשר קבוע עם הארגונים העצמיים:

לשכת המהנדסים והאדריכלים

התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

התאחדות התעשיינים

אימקם קשורה כמו כן למשרדי הממשלה העוסקים בנושא כגון משרד האנרגיה ומשרד איכות הסביבה (למשל בנושא של שימוש בגז הפריאון.) וכן לשרות המטאורולוגי.

פעילות אימקם

אימקם מארגנת 4-3 כנסים במשך השנה אשר נערכים בדרך כלל באולם ההרצאות של כפר המכבייה ולעיתים במגרשי התערוכה כאשר מתקיימות שם תערוכות מקצועיות.

בכל כנס ניתנות בדרך כלל 5-4 הרצאות מקצועיות ע"י מרצים הן מהארץ והן מחו"ל.

ההרצאות הנן ברמה מקצועית מעולה ומטרתן להוסיף ידע מקצועי לחברים תוך שימת דגש על הפיתוחים החדשים הנעשים בעולם בשטחים אלו. ישנה הקפדה רבה על רמת המרצים ותוכן ההרצאות.

עם זאת, אנו מאפשרים לחברות שונות להציג בכניסה לאולם ההרצאות מוצרים תעשייתיים בשטח מיזוג האוויר והקירור.

השתתפותם הערה של החברים (כ 90 – 80 איש) בכל כנס, מעידה על שביעות רצון החברים מן הכנסים ומדרבנת להמשכיות יוצרת.