עדכון פרק 15 במפרט הכללי של מערכות מיזוג אוויר -כפר המכביה 1.02.2011

תאריך : (01/02/2011)

מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר אופני המדידה ותכולת המחירים