סדר יום מעודכן לכנס אימקם אשר יתקיים ב 30 באוקטובר 2013 במסגרת תערוכת אקלימה