הרצאות שניתנו בכנס אימקם שנערך בתאריך 12.02.2012 בכפר המכביה ברמת גן

הזמנה לכנס אימקם 2012-02-12

הרצאה מס' 1:  דרישות היעילות האנרגטית המבוקשת מיחידות קירור

פתיחה: אדי בית הזבדי – משרד התשתיות הלאומיות – אגף האנרגיה

המרצה: מהנדס שלום מימון – חברת אלקטרה

 2012-02-12 מדידת נצילות צ'ילרים – שלום מימון

הרצאה מס' 2:  תכנון מערכות דיחוס לחדרי מדרגות

חלק ראשון: הצגת בעיות בין הנחיות ת"י 1001 לביצוע
המציג: מהנדס עמוס חלפון

 2012-02-12 תכנון מערכות דיחוס לחדרי מדרגות החלק הראשון- עמוס חלפון

חלק שני:    הצגת התקן והתכנון הנדרש
המציג : מהנדס  צבי רונן יו"ר וועדת התקן 1001

2012-02-12 תכנון מערכות דיחוס לחדרי מדרגות החלק השני -תקן 1001 – צבי רונן

הרצאה מס' 3:  מיכלי לחץ במערכות קירור ומיזוג אוויר

המרצה :   שמואל צוריאל – חברת דיין מוצרי קירור בע"מ

 

הרצאה מס' 4:  שדרוג האיכות בארגון והתמודדות עם לחץ ושחיקה

המרצה:  מוריס קנר מחברת עידן יעוץ והדרכה בניהול ושיווק